Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 2917/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
01/08/2019 
 
 
Liên kết website