Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 2880/TB-SYT về việc điều chỉnh só lượng thi tuyển chức danh phó trưởng phòng của Sở Y tế 
22/08/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 2880 dieu chinh so luong thi tuyen PTP.pdf
 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(10/07)
(10/07)
(09/07)
(03/07)
(28/06)
(24/06)
(21/06)

Liên kết website