Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 2880/TB-SYT về việc điều chỉnh só lượng thi tuyển chức danh phó trưởng phòng của Sở Y tế 
22/08/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 2880 dieu chinh so luong thi tuyen PTP.pdf
 
Tin đã đưa
(02/01)
(06/12)
(29/09)
(19/09)
(19/09)
(17/09)
(06/09)
(01/09)
(27/08)
(20/07)

Liên kết website