Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 2845/TB-SYT ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày tại kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế 
26/07/2019 
 
 
Liên kết website