Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 2685/TB-SYT v/v tổ chức đánh giá Chương trình hành động viên chức trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế 
25/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2685 CTHĐ TP PRTC.pdf
 
Tin đã đưa
(18/09)
(17/09)
(13/09)
(12/09)
(12/09)
(31/08)
(27/08)
(27/08)
(21/08)
(19/08)

Liên kết website