Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 2665/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Công văn 6526/QLD-CL 
10/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: C.van thu hồi thuốc DCLH-CV 6526.pdf
 
Liên kết website