Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 2597/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
22/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 2597 TB.pdf
 
Liên kết website