Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 246/TB-SYT đình chỉ lưu hành Mỹ phẩm không đạt chất lượng-CV 138 và 150 của Cục QLD 
20/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 246 dinh chi luu hanh.pdf 
CV 138 QLD.pdf
CV 150 QLD.pdf
 
Liên kết website