Thông báo
Thông báo
Thông báo 2451/TB-SYT Cơ sở đạt thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin tại TTYT Thuận Bắc 
22/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thông. bao CONG BO GSP- TTYT TB.pdf
 
Liên kết website