Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 2437/TB-SYT mời thầu Gói thầu số 2: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
22/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2437 MOI THAU.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(13/09)
(03/09)
(02/09)
(02/09)
(01/09)
(31/08)
(31/08)

Liên kết website