Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo 2292/TB-KSBT danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm chức danh quản lý Trưởng khoa/phòng 
23/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2292 TTKSBT.pdf
 
Liên kết website