Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 2288/TB-SYT về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nhiên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
03/07/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2288_TB-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website