Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 2019/TB-SYT tổ chức đánh giá Chương trình hành động viên chức trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
22/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2019 danh gia CTHD.pdf
 
Tin đã đưa
(25/09)
(18/09)
(31/08)
(31/08)
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)

Liên kết website