Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 1698, 1699, 1700, 1701/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
10/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 1698 dinh chi MP.pdf 
   - TB 1699 dinh chi MP.pdf
   - TB 1700 dinh chi MP.pdf
   - TB 1701 dinh chi MP.pdf
 
Liên kết website