Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 1634/TB-SYT thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
08/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 1634 thu hoi phieu tiep nhan.pdf 
    - QD 17 THU HOI SO TIEP NHAN- CQLD.pdf
 
Liên kết website