Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 1633/TB-SYT thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phâm 
08/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 1633 thu hoi phieu tiep nhan.pdf 
                                           - QĐ 18 thu hoi so tiep nhan- CQLD.pdf
 
Liên kết website