Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 1598/TB-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 
07/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 1598 THU HOI GCNĐĐKSXMP.pdf 
            - 88-Q-SYT signed-THU HOI GCNĐĐKSXMP.pdf
 
Liên kết website