Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Thông báo 149/TB-UBND kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Tính đến 17g00 ngày 19/10/2021) 
22/10/2021 
 

 
Liên kết website