Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 143/TB-SYT Triển khai Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
12/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 143.pdf
CQLD 10856.pdf
 
Liên kết website