Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 142/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm -QĐ số 279-Cục QLD 
13/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
TB 142.pdf
QLD 279_1.pdf
QLD 279_2.pdf
 
Liên kết website