Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 137/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
14/01/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Thông báo 137 DCLH-QD 21887.pdf 
    - Cong van 21887mp.pdf
 
Liên kết website