Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 1078/TB-SYT các ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng của Sở và Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
24/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 1078 bo nhiem.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website