Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
Thông báo 1040/TB-TTYT điểm kiểm tra sát hạch và điểm ưu tiên (nếu có) trong kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 năm 2020 
19/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1040- Thông báo điểm sát hạch.pdf
 
Tin đã đưa
(12/01)
(10/01)
(08/01)
(19/09)
(16/09)
(13/03)
(09/01)
(20/12)
(07/10)
(03/10)

Liên kết website