Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Thông báo 103/TB-VPUB kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 liên quan hoạt động tại cảng cá và sản xuất nông nghiệp trện địa bàn tỉnh 
09/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TBVP103 UBND_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)

Liên kết website