Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 04, 08, 17, 19, 21/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng 
03/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 04, 08, 17, 19, 21 dinh chi my pham.rar
 
Liên kết website