Thông báo
Thông báo
Thông Báo số 2814/SYT-TCCB về việc thông báo tham gia cuộc thi “ Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2 do UBND tỉnh phát động. 
16/08/2017 
 

Thông Báo số 2814/SYT-TCCB

Về việc thông báo tham gia cuộc thi “ Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2 do UBND tỉnh phát động.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2814_SYT-TCCB_signed.pdf
                                    CVUB3183.pdf

 
Liên kết website