Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
Tập huấn và hội thi về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế năm 2017 
25/07/2017 
 

Từ ngày 11 – 12/7/2017, Trung tâm y tế Ninh Phước tổ chức tập huấn và hội thi về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế năm 2017.Ông Võ Như Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế hướng dẫn lớp tập huấn.

Thành phần tham dự bao gồm viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm y tế Huyện Ninh Phước, và trưởng các trạm y tế xã.

Nội dung lớp tập huấn baoo gồm: Kỹ năng ứng xử, tập trung vào chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn. Nêu các giải pháp nâng cao cảm xúc tích cực của bệnh nhân và thân nhân; Sơ lược về kiểm soát cảm xúc, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của NVYT, xem video clip; Đóng vai các tình huống đơn giản, tập trung vào chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi; Nhận biết và xử lý một số tình huống đặc biệt trong y tế.Ban tổ chức trao giải cho các học viên đạt giải tại hội thi.

Thông qua lớp tập huấn và hội thi nhằm giúp học viên là cán bộ y tế nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh; nắm được kiến thức kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các tình huống đặc biệt, nhạy cảm thường xảy ra trong bệnh viện.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải 3 và 4 giải khuyến khích cho các đội thi.

Trung tâm y tế Ninh Phước

 
Liên kết website