Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Tập huấn quản lý điều trị bệnh lao và cập nhật phiên bản năm 2018 
31/08/2018 
 

Thực hiện công văn số 1520/SYT-KHTC ngày 14/5/2018 của Sở Y tế về việc triển khai thông tư số 26/2018/TT BTC của Bộ tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTY tế - Dân số giai đoạn 2018-2020.

Từ ngày 28/8/2018 - 30/8/2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tổ chức triển khai lớp Tập huấn về “Quản lý điều trị bệnh lao và cập nhật phiên bản 2018”.


ThS.BS Trần Trọng Danh, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trao đổi nội dung của lớp tập huấn

Đối tượng tham gia lớp học gồm có tất cả cán bộ đội chống lao tuyến huyện, thành phố trong tỉnh và 24 viên chức đang công tác tại bệnh viện. Tại buổi tập huấn, ThS.BS Trần Trọng Danh đã truyền đạt những chủ trương, đường lối chính trong Chương trình chống lao quốc gia, truyền đạt các kiến thức cơ bản về bệnh lao, dấu hiệu nhận biết, cách chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh lao, lao kháng thuốc. Đồng thời nêu lên các nội dung và phương thức truyền thống phòng chống bệnh lao cho các tuyến... Cùng với việc trang bị các kiến thức cơ bản, cần thiết và cung cấp tài liệu tập huấn cho các cán bộ.

Thạch Quốc Hiếu

 
Liên kết website