Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
Tập huấn quản lý chất thải y tế năm 2017 
25/07/2017 
 

Từ ngày 04 - 05/7/2017, Trung tâm y tế Huyện Ninh Phước tổ chức lớp tập huấn về quản lý chất thải y tế năm 2017. Tham dự lớp tập huấn là viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm y tế Huyện Ninh Phước, và trưởng các trạm y tế xã.Ông Quảng Đại Hương, Giám đốc Trung tâm y tế Ninh Phước hướng dẫn lớp tập huấn.

Báo cáo viên lớp tập huấn là BS.CKII. Quảng Đại Hương, Giám đốc Trung tâm y tế Huyện Ninh Phước

Nội dung lớp tập huấn gồm: Phổ biến nội dung Thông tư liên tịch số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ y tế - Bộ tài nguyên môi trường ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý chất thải y tế và phổ biến nội dung Quyết định số: 3638/QĐ- BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 triển khai thực hiện cơ sở y tế “xanh-sạch-đẹp”. Mục đích của lớp tập huấn nhằm viên chức và người lao động tại đơn vị có kiến thức về phân loại, thu gom, lưu gữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế đúng quy định và cùng thực hiện CSYT “xanh-sạch-đẹp” góp phần hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn trong Bệnh viện; Tạo môi trường trong lành giúp người bệnh chống hồi phục sức khỏe, giảm căng thẳng cho người bệnh và nhân viên y tế; Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trung tâm y tế Ninh Phước

 
Liên kết website