Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 
19/06/2017 
 

Thực hiện kế hoạch số 973/KH-SYT ngày 31/3/2017 của Sở Y tế về việc triển khai hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017, ngày 13 – 14/6/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc Chi cục quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, với số lượng 116 người tham dự (trong đó: 80 người thuộc các cơ sở sản xuất thực phẩm, 38 người thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn có ông Phạm Trọng Hoàng Vũ – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Thuận đã nêu khái quát thực trạng ATTP trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm và mục đích của lớp tập huấn.Ông Phạm Trọng Hoàng Vũ – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Ninh Thuận
phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia báo cáo tại lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Trưởng phòng Nghiệp vụ và ông Thập Phú Cường – phòng Thanh tra Chuyên ngành Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn một số quy định mới về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị định số 67/2016/NĐ-CP; các quy định về chế độ thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sau công bố theo Thông tư số 19/2012/TT-BYT; hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; quy định phân cấp quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Các cơ sở thực phẩm tham dự tập huấn đúng theo thành phần mời, trong quá trình tập huấn các học viên tích cực trao đổi, nêu ý kiến về những thắc mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm tại cơ sở./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Thuận

 
Liên kết website