Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh 
04/07/2019 
 

Nhằm triển khai, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018; Nghị định số 67/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Ngày 3/7/2019 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Thuận đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế tuyến tỉnh quản lý trên địa bàn, với tổng số 162 người tham dự là đại diện của 162 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nội dung buổi tập huấn: triển khai Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên qua đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; một số nội dung liên quan của Luật an toàn thực phẩm; triển khai các quy định mới trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính đối với danh mục các thủ tục hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận.


Toàn cảnh lớp tập huấn.

Báo cáo viên tại lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Thanh Hiền trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình tập huấn đại diện một số cơ sở đã tích cực trao đổi các ý kiến liên quan đến những vấn mới xoay quanh các nội dung quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và được báo cáo viên giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Kết thúc lớp tập huấn vào chiều ngày 3/7/2019, ban tổ chức đã phát bài test kiểm tra kiến thức để đánh giá tình hình cập nhập kiến thức của các cơ sở tham dự lớp tập huấn./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Thuận

 
Liên kết website