Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Tập huấn kiến thức quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) cho Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tuyến huyện, thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn. 
03/06/2017 
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 20/3/2017 về việc tập huấn kiến thức quản lý về an toàn thực phẩm năm 2017, Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã tổ chức tập huấn kiến thức quản lý về ATTP cho Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP và các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý về ATTP tuyến huyện, thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn từ ngày 20/4/2017 đến ngày 26/5/2017. Kết quả đã tổ chức 11 lớp tập huấn, trong đó: 04 lớp tập huấn cho tuyến huyện, thành phố với 176 người tham dự; 07 lớp tập huấn cho tuyến xã, phường, thị trấn với 400 người tham dự.Bà Mai Thị Phương Ngọc – Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại lớp tập huấn.

Tham gia báo cáo tại các lớp tập huấn có lãnh đạo, cán bộ, công chức của các Sở: Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công Thương. Nội dung tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP, các văn bản quy định phân cấp quản lý thuộc lĩnh vực ATTP của 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công Thương.

Cán bộ tham dự tập huấn đúng theo thành phần mời, trong quá trình tập huấn các học viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP tại địa phương. Qua lớp tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức đã được trang bị thêm các kiến thức trong công tác quản lý ATTP và các kỹ năng cần thiết để tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm./.

Chi cục ATVSTP

 
Liên kết website