Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Tập huấn cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh, huyện về truyền thông thay đổi hành vi, phát triển thị trường vệ sinh và giám sát đánh giá 
17/11/2018 
 

Ngày 14 và 15/11/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn Cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh, huyện về Truyền thông thay đổi hành vi, phát triển thị trường vệ sinh và giám sát đánh giá thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” cho … học viên là cán bộ chuyên trách về vệ sinh môi trường của các các huyện, thành phố.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Với phương pháp dạy - học tích cực, tại lớp tập huấn, các học viên được nhóm giảng viên giới thiệu các nội dung: Giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ; Các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017 - 2018; Giới thiệu bộ công cụ truyền thông thực hiện chương trình; Hướng dẫn các hoạt động truyền thông - phát triển thị trường vệ sinh cấp tỉnh, huyện; Tiếp thị vệ sinh – mô hình cửa hàng tiện ích; Hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cấp xã như: hội nghị triển khai cấp xã, tổ chức ngày hội vệ sinh, áp phích, tranh tường…; Hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cấp xóm như: lập bản đồ vệ sinh và điểm rửa tay xà phòng, họp thôn chuyên đề về vệ sinh và rửa tay xà phòng, thăm hộ gia đình; Định hướng thúc đẩy vệ sinh nông thôn…

Lớp tập huấn dành phần lớn thời gian để các học viên thảo luận các nội dung đã được học. Sau khi hoàn thành lớp học, các học viên sẽ là giảng viên thực hiện tập huấn truyền thông thay đổi hành vi và phát triển thị trường vệ sinh tại địa phương.

                                                                          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 
Liên kết website