Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 1643/SYT-KHNV Tạm dừng tổ chức tiêm chủng trên phạm vi toàn tỉnh. 
08/04/2020 
 
Mời xem nội dung tạu đây: - CV Tam dung cong tac tiem chung.pdf
   - CV 1853_BYT.pdf
 
Liên kết website