Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông phòng chống nCoV 
04/02/2020 
 
Áp phích Đeo khẩu trang đúng cách: 

 

Tờ bướm Những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp: 
Áp phích Biện pháp phòng chống bệnh nCoV:


 
Liên kết website