Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
TUYÊN TRUYỀN NHÂN NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/7 
03/07/2013 
 

        Ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT. Luật BHYT là cơ sở pháp lý quan trọng để mọi tổ chức và công dân thực hiện nghiêm túc chính sách BHYT, đồng thời cũng khẳng định trách nhiệm của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách BHYT.

 

Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
triển khai công tác BHYT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

        Để góp phần nhanh chóng đưa Luật BHYT vào cuộc sống, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam; Ngày 7/9/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”; Nghị quyết của Bộ Chính trị số 21 - NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận Ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 31/01/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2013 - 2020. Đây là những cơ sở quan trọng trong thực hiện công tác BHYT với mục tiêu chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe của mọi người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

        Trong những năm qua thực hiện chính sách BHYT đạt được kết quả quan trọng:

        +   Trước hết, ngay sau khi Luật BHYT được ban hành, trên cơ sở trách nhiệm được phân công, các sở: Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH, GD-ĐT… đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan ở địa phương tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt Luật BHYT.

        +  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cả về chiều rộng đến chiều sâu bằng nhiều hình thức khác nhau…

        + Qua gần 4 năm tổ chức thực hiện Luật BHYT, chúng ta đã thu được những kết quả khả quan. Cụ thể, tính đến cuối năm 2012 đã có gần 360 ngàn người tham gia thẻ BHYT, đạt tỉ lệ 63% dân số toàn tỉnh có thẻ BHYT. Trong đó, 100% người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT.

        +  Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với gần 19 cơ sở KCB để đưa dịch vụ y tế về gần dân hơn, 100% trạm y tế cấp xã, phường tổ chức KCB BHYT. BHXH tỉnh phối hợp với Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng KCB BHYT, phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhằm giảm các thủ tục phiền hà góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT.

        +  Năm 2012 đã có gần 700 ngàn lượt người bệnh có thẻ BHYT đi KCB, tăng 15% so với năm 2011, với số chi gần 120 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2011 và tăng gần 2 lần so với năm 2010. Bên cạnh đó, một số trường hợp mắc các bệnh hiểm nghèo, quỹ KCB BHYT đã chi trả với chi phí lớn mà cá nhân và gia đình người bệnh khó có thể trang trải, như: ông Đặng Hữu Mạnh Phương mắc bệnh sỏi mật chi phí trên 125,8 triệu đồng; ông Hoàng Đình Thuận mắc bệnh sỏi mật chi phí trên 108,3 triệu đồng; cháu Nguyễn Hoàng Phát, trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT, mắc bệnh viêm phổi chưa xác định vi sinh vật nhưng quỹ BHYT vẫn chi trả gần 100 triệu đồng.

        Dù đã đạt được những kết quả khá khả quan, nhưng so với thực tế, những kết quả trong thực hiện Luật BHYT vẫn còn những khoảng cách không nhỏ.

        +  Diện bao phủ BHYT mặc dù đã mở rộng nhiều trong những năm gần đây nhưng vẫn còn gần 40% dân số chưa tham gia (tính đến hết năm 2012), tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng tự nguyện, người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Với học sinh sinh viên, dù đã trở thành đối tượng bắt buộc, được Nhà nước hỗ trợ nhưng mới có trên gần 60% tham gia.

        + Ngoài lý do còn khó khăn về kinh tế, thực tế cũng cho thấy điều kiện phục vụ của hệ thống KCB dù đã có những bước phát triển nhưng cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực và chất lượng KCB, nhất là ở tuyến y tế cơ sở và vùng sâu, vùng xa. Điều đó cũng là một trong những vấn đề có ảnh hưởng không nhỏ tới việc mở rộng đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nhận rõ một số hạn chế khác như công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, người dân thiếu thông tin về chính sách BHYT. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc triển khai chính sách BHYT chưa chặt chẽ. Một số quy định trong Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn còn gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức thực hiện như không quy định giới hạn số tháng tuổi trẻ em dưới 6 tháng tuổi đi KCB bằng các loại giấy tờ khác thay thế thẻ BHYT... Nhân lực của cả Sở Y tế và BHXH để tổ chức thực hiện còn thiếu trầm trọng…

        Để đi tới BHYT toàn dân, chúng ta cần có những giải pháp:

        +  Trước hết, các Sở, ngành tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách pháp luật về Luật BHYT; thực hiện Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. … Ngành BHXH và Y tế cũng sẽ tăng cường thực hiện quy chế phối hợp đã thống nhất, đặc biệt là trong việc xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế, xây dựng bảng giá viện phí, giám định thanh toán chi phí KCB và công tác thanh kiểm tra…

        +  Về phía, BHXH tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Thành uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, TP các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cả bề rộng và chiều sâu, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao và thay đổi nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT. Tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, tập trung vào đối tượng cận nghèo, HSSV… Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án lộ trình tiến đến BHYT toàn dân. Tăng cường công tác giám định tại cơ sở KCB, kịp thời phát hiện các biểu hiện lạm dụng, phối hợp với cơ sở KCB giải quyết dứt điểm tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT; chú trọng đánh giá chất lượng điều trị, thường xuyên tiếp xúc với người bệnh để tiếp nhận ý kiến góp ý và giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi BHYT. Hiện đại hóa hạ tầng CNTT phục vụ đắc lực công tác quản lý, điều hành hoạt động.

         Với những giải pháp đó, hy vọng rằng những khó khăn trong việc thực hiện chính sách BHYT sẽ được giải quyết, để chúng ta sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

                                   Thanh Phong
                                         (Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Thuận)


 
Liên kết website