Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG TỈNH TẬP HUẤN XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT  
27/06/2013 
 

        Trong 4 ngày từ 18/6 đến 21/6/2013, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lớp đào tạo lại xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) bằng kính hiển vi và test chẩn đoán nhanh cho 20 xét nghiệm viên là các cán bộ làm công tác xét nghiệm  KSTSR của các trạm y tế  xã thuộc 6 huyện dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét.


          

                         Các học viên được hướng dẫn kỹ thuật soi lam

 
        C
ác xét nghiệm viên đã được truyền đạt một số kiến thức cơ bản về bệnh sốt rét; chu kỳ phát triển của ký sinh trùng sốt rét; đặc điểm về hình thể ký sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người; chẩn đoán hình thể của các loài ký sinh trùng sốt rét… được hướng dẫn thực hành những kỹ thuật cơ bản như: xét nghiệm lam máu để tìm ký sinh trùng, sử dụng test chẩn đoán nhanh tìm ký sinh trùng, kỹ thuật nhuộm lam tìm ký sinh trùng, kỹ thuật soi lam hình thể khó, kỹ thuật soi lam hình thể đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân kháng thuốc...
        
        
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán KSTSR cho các xét nghiệm viên, góp phần phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho bệnh nhân mắc sốt rét ngay tại tuyến cơ sở.


                                             Mai Thị Tình
                 (Trung tâm Phòng chống Sốt rét, KST – CT tỉnh)

 

 
Liên kết website