Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 
20/09/2013 
 

       SỞ Y TẾ NINH THUẬN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ TP. PR-TC                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 Số: 419/TB - TTYT        Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19  tháng  9  năm 2013


THÔNG BÁO
Tuyển dụng  viên chức năm 2013


Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ  đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

 g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm (theo thông báo này);

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết   định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cở sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển dụng

Theo Quyết định số 2302/QĐ-SYT ngày 23/8/2013 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm năm 2013 là 10 viên chức;

          Trong đó:

                   1. Y sỹ đa khoa             : 02 chỉ tiêu.

                   2. Y sỹ Y học cổ truyền : 01 chỉ tiêu.                  

                   3. Điều dưỡng trung học : 05 chỉ tiêu.

                   4. Dược sỹ trung học      : 02 chỉ tiêu.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển thống nhất theo mẫu phát hành của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu), trong  đơn ghi rõ ngạch đăng ký dự  tuyển (Y sỹ, Y sỹ  y học cổ truyền, Dược sỹ trung học, Điều dưỡng trung học);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự  tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp (nếu có)) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại  Thông tư số 13/2007/TT – BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc  hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý:

- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự tuyển nếu không trúng tuyển.

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 21/10/2013.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, số 364 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Số điện thoại liên hệ: 0683.822946

IV. Hình thức, nội dung, thời gian, địa diểm, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức:  Xét tuyển 

2. Nội dung: 

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt ngiệp của người dự tuyển.

b)  Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung phỏng vấn:

+ Hiểu biết chung: về Luật Viên chức,  Luật khám, chữa bệnh, các quy định về y đức, về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã, phường…

+ Chuyên môn: về chức năng, nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm thuộc các ngạch viên chức đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian và địa điểm

1. Trước ngày tổ chức phỏng vấn ít nhất 15 ngày, Hội đồng xét tuyển gởi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển.

2. Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng tổ chức phỏng vấn, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.

4. Lệ phí  dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số: 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và  thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Lệ phí thu: 260.000 đồng (hai trăm sáu mươi nghìn đồng)/thí sinh dự tuyển. (thí sinh nộp cùng lúc khi nộp Hồ sơ dự tuyển)

Những người dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Điện thoại liên hệ: 068. 3822946.

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC
- Báo điện tử Sở Y tế NT;                                                                                   
- Báo Ninh Thuận;
- Các thành viên HĐXT;                                                     (Đã ký)
-  Lưu HSTD. 

                                                                        

                                                               Phạm Trọng Hoàng Vũ

 

 
Tin đã đưa
(13/03)
(09/01)
(20/12)
(07/10)
(03/10)
(23/09)
(20/09)
(21/08)
(29/07)
(22/07)

Liên kết website