Thông tin dược
Thông tin dược
Sở y tế quyết định cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Đợt XI, năm 2016 
25/04/2016 
 

Sở y tế

Quyết định cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Đợt XI, năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_1257_SYT-NVD.pdf

 
Tin đã đưa

Liên kết website