Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo về việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc và điều kiện cơ sở bán lẻ dược liệu. 
15/07/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo về việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc và điều kiện cơ sở bán lẻ dược liệu.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2507_SYT-NVD.pdf

 
Tin đã đưa

Liên kết website