Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nguyên liệu làm thuốc 
19/07/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nguyên liệu làm thuốc

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2565_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website