Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 
26/09/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo 3385/TB-SYT về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3385_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website