Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo về việc đình chỉ vắc xin Lyssavac N do Công ty Cadila Healthcare Ltd., India sản xuất 
23/03/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo về việc đình chỉ vắc xin Lyssavac N do Công ty Cadila Healthcare Ltd., India sản xuất.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_881_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website