Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 53/SYT-NVD về việc thuốc giả Prednisolon 5mg 
10/01/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 53/SYT-NVD về việc thuốc giả Prednisolon 5mg

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_53_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website