Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 49/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 
10/01/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 49/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_49_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website