Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 4617/TB-SYT về việc tạm ngừng tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược 
30/12/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 4617/TB-SYT về việc tạm ngừng tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_4617_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website