Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 386 v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 
03/02/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 386

Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_386_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website