Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 3823/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 
01/11/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 3823/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3823_TB-SYT.pdf

 

 
Liên kết website