Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 3786/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 
28/10/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 3786/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3786_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website