Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 3503/TB-SYT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc Quầy thuốc số 52 
06/10/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 3503/TB-SYT  về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc Quầy thuốc số 52

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3503_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website