Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 3001/TB-SYT thông báo ngưng hoạt động kinh doanh thuốc 
29/08/2017 
 

Sở Y tế thông báo số 3001/TB-SYT
thông báo về việc ngưng hoạt động kinh doanh thuốc

Mời xem chi tiết đây:avbdi_3001_TB-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website